ترازو مدل 8800Wi-Fi 70kg

ظرفیت 70 کیلوگرم حداقل وزن 100گرم   دقت 10گرم

قابلیت تنظیم و کارکرد با دقت 2 ، 5  ، 10 و 20 گرم

دارای 70 حافظه مستقیم و 100،000حافظه غیرمستقیم برای

 • نام کالا
 • قیمت کالا
 • واحد
 • بارکد کالا
 • تخفیف برای تک تک اقلام
 • موجودي کالا
 • نمایش قیمت خرید
 • نقطه سفارش
 • مالیات

ادامه مطلب...

ترازو مدل 6700wifi

ظرفیت 40 کیلوگرم حداقل وزن 100گرم   دقت 10گرم

قابلیت تنظیم و کارکرد با دقت 2 ، 5 و 10 گرم

دارای 70 حافظه مستقیم و 100،000حافظه غیرمستقیم برای

 • نام کالا
 • قیمت کالا
 • واحد
 • بارکد کالا
 • تخفیف برای تک تک اقلام
 • موجودي کالا
 • نمایش قیمت خرید
 • نقطه سفارش
 • مالیات

ادامه مطلب...